تامین تجهیزات

شرکت سولار صنعت فیروزه مفتخر است با بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و همچنین تیم طراحی خلاق و کارا ، مراحل طراحی و نصب و اجرا سامانه های فتوولتائیک را همراه با تامین تجهیزات از قبیل کابلهای AC , DC،کانکتور ها ، تابلو های برق با متعلقات فیوز های AC , DC، سرچ ارسترها AC , DC،سوکت ها، کلیدهای اتوماتیک ، تجهیزات حفاظتی و... را به صورت کامل انجام داده و نیروگاه خورشیدی رابه صورت کامل همراه با آموزش نحوه کار با سیستم تحویل مشتریان خود دهد.

کلــید واژه هــا

شمــا میتوانید انتقــادات و پیشنهــادات خود را از طریق فرم ارتبــاط بــا مــا بــا کارشنــاســان مــا مطرح کنید
از همکــاری شما صمیمــانه متشکریم

ارتبــاط بــا مــا